das-ota.gr


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

14/03/2017
22:58

 

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση συµβάσεων προσωπικού καθαριότητας Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) παρατάθηκαν αυτοδίκαια έως 31-12-2017 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές συµβάσεις είχαν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου µε αντικείµενο την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε υπηρεσίες των ΟΤΑ αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Σύµφωνα µε την αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2./9/51/οικ. 27778/27-10-2016 (Α∆Α:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π) στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης περιλαµβάνονται όλες οι ενεργές ατοµικές συµβάσεις και όσες έχουν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή όσες έχουν λήξει µετά την 21η -7-2016. Η παράταση των εν λόγω συµβάσεων διενεργείται µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2256/17 (ΦΕΚ 24/Α/2017) παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση µη επαρκούς προϋπολογισµού για την καταβολή δαπανών µισθοδοσίας αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη, η πληρωµή τους να συντελείται και από µη ανταποδοτικά έσοδα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αρµόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν πλήρη γνώση των πραγµατικών δεδοµένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συµβάσεων. Συνεπώς, δεν καταλείπεται διακριτική ευχέρεια για την εφαρµογή της διάταξης η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η υποχρεωτικότητα της εφαρµογής της εν λόγω διάταξης συνιστά δέσµια αρµοδιότητα για τα οικεία όργανα, τα οποία πρέπει να προασπίσουν τη δηµόσια υγεία και να εφαρµόσουν τις διατάξεις του νόµου ως έχουν και υποχρέωση. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία µας έχουν περιέλθει ερωτήµατα, προφορικά και γραπτά, σχετικά µε την άρνηση εφαρµογής της διάταξης του ά. 16 του ν. 4429/2016, εκ µέρους ΟΤΑ, που προβαίνουν είτε επιλεκτικά σε µερική παράταση των οικείων συµβάσεων είτε στη λήψη απόφασης περί µη παράτασης των συµβάσεων του συνόλου του απασχολούµενου στην καθαριότητα προσωπικού που έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για τυχόν απαραίτητες νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 225 επ. και 233 επ. του ν. 3852/2010.

 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕ PDF 

Σχολιάστε το άρθρο

  • Σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα πεδία με αστερίσκο (*).
    HTML κώδικας, δεν επιτρέπεται.
Αναζήτηση