das-ota.gr


Νόμοι-Εγκύκλιοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ

18/06/2023 18:57

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και οι νέοι γονείς έχουν επιλογή για να διεκδικήσουν αναβαθμισμένη, ποιοτική, σύγχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. ΤΩΡΑ ΚΚΕ  H κυβέρνηση της ΝΔ, με ΚΥΑ που ...

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗMΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗMΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

17/07/2020 07:27

ΕΡΩΤΗΣΗ Περιστατικό εργασοδοτικής τρομακτίας έλαβε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού στην Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εργαστήριο στην καταχώριση του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο, κατά τη διάρκεια των περιπτώσεων που έπρεπε να κάνω χρήση του Διοικητικού Διαδικτύου στο χώρο του αμαξοστασίου. , ...

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

16/07/2020 09:26

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ       Με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 καθορίστηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ειδικότητες και κατηγορίες που παρέχουν υπηρεσία σε χώρους και υπηρεσίες που επιβαρύνουν την υγειά των εργαζόμενων. Με το άρθρο 98 ν. 4483/2017 προστίθενται στους δικαιούχους του επιδόματος ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

14/06/2019 08:30

...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

19/03/2019 07:31

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ...

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

20/02/2019 05:31

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: "Για τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και την επέκταση του θεσμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων" Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι ...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

07/11/2018 10:26

Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε
εργαζόμενους των ...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ

17/10/2018 14:25

ΘΕΜΑ: Ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 της από 2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των παρ.5ε και 6 του
άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και ...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΕΠΑΝΦΟΡΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΕΠΑΝΦΟΡΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

20/09/2018 13:06

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας» ΘΕΜΑ: Επαναφορά του κατώτατου ...

ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 2 ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ Υ.Σ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

  ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 2 ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ Υ.Σ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

17/09/2018 18:57

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητάς μας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη, εκλογές ...

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

04/08/2018 13:12

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΓΑΛΑ ΤΗΝ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

21/09/2017 12:13Για την "αξιολόγηση" των Δημοσίων Υπαλλήλων και την ψήφιση της τροπολογίας Γεροβασίλη ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ από κοινού ψήφισαν την τροπολογία Γεροβασίλη για την "αξιολόγηση" των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση το αντιλαϊκό περιεχόμενο του νόμου Βερναδάκη (ν. 4369/2016).
Με βάση την τροπολογία, ...

KKE: ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  KKE: ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

08/07/2017 19:22

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   Λίγες μόνον ώρες μετά τον τραγικό χαμό της εργαζόμενης στην καθαριότητα, στο Δήμο Ζωγράφου, ένας ακόμα συμβασιούχος δίνει τη μάχη για τη ζωή του, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο ΧΥΤΑ ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ...

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ...

28/05/2017 20:29

Εγκυκλίο εξέδωσε η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, με την οποία παρέχει διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν.4472/2017 (Α ́ 74).
Στην εγκύκλιο, σημείωνεται:
«Με το άρθρο 19 του Ν. 4472/2017, αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (Α ́ 79) που αφορά ...

ΑΠΛΗΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

30/03/2017 06:47

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: «Απληρωσιά και απολύσεις συμβασιούχων στους δήμους» Πανελλαδικές διαστάσεις έχει πάρει το φαινόμενο οι Επίτροποι να μην υπογράφουν τα σχετικά εντάλματα με αποτέλεσμα εργαζόμενοι ...
Αναζήτηση