das-ota.gr


ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

21/06/2016
17:57

ΘΕΜΑ: Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του
προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων των ΟΤΑ
Α΄ Βαθμού, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3584/2007, όπως
ισχύει, αλλά και την αριθ. 24405/20-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1271 Β΄) λήγει την 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2016.
Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού να
μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών
μελών στα εν λόγω συμβούλια για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018.
Επισημαίνεται ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης έως τις 30 Ιουνίου
πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή την κατάρτιση των
πινάκων εκλογέων).
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 της ίδιας απόφασης και σε συνδυασμό με τις
μεταβολές που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό ΙΔΑΧ,
τα οριζόμενα σε αυτή έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων.
Ενόψει των ανωτέρω στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί :
1. το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, και
1
Ελληνική
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και τυχόν
υπάλληλοι που κατά την κρίσιμη ημερομηνία (ήτοι 30-6-2016) τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία
δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής
απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων
προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να
εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση
αργίας. Βάσει των ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 109 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 7
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 103 του ΚΚΔΚΥ
(ν.3584/2007) ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του
ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν
να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω σχετική
υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η
δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες
εκλογέων.
Αντίθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών
υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες διατάξεις του ΚΚΔΚΥ οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε
κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους,
κύριων και παρεπόμενων.
Τέλος θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 18 του
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α') οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ΄. Στο
σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι μετά το νέο βαθμολόγιο (ν. 4369/2016) η Διοίκηση όφειλε να έχει
ολοκληρώσει την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις εγκύκλιες
οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούνται οι αρμόδιες
Διευθύνσεις Διοικητικού για την άμεση κατάταξη των υπαλλήλων τους, προκειμένου να
εξασφαλισθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλους τους υπαλλήλους.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην ως άνω
υπουργική απόφαση καθώς και την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή προθεσμιών.

PDF

 

Σχολιάστε το άρθρο

  • Σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα πεδία με αστερίσκο (*).
    HTML κώδικας, δεν επιτρέπεται.
Αναζήτηση