das-ota.gr


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

08/09/2016
06:38

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ για ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, Μανώλης Συντυχάκης και Χρήστος Κατσώτης.

Η τροπολογία - προσθήκη κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
«Τροπολογία - προσθήκη
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις".

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Αιτιολογική έκθεση
Η κυβέρνηση πρόσφατα απέρριψε την παράταση των συμβάσεων 45 εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και σε άλλους δήμους της χώρας, που είχαν προσληφθεί με 8μηνες συμβάσεις το Γενάρη του 2016.
Οι δήμοι, λόγω των μνημονιακών (Ν. 4093/2012) απαγορεύσεων πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων, προσλάμβαναν τα τελευταία χρόνια προσωπικό στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο Δήμο Ηρακλείου, για την ίδια προκήρυξη 100 θέσεων, η υπογραφή των συμβάσεων έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν τέλη του 2015 οπότε υπέγραψαν 55 εργαζόμενοι και η άλλη αρχές του 2016 με τους υπόλοιπους 45, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στο κρίσιμο μεσοδιάστημα για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, έως ότου γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Η κυβέρνηση όμως αρνείται την επέκταση των συμβάσεων των υπαλλήλων που προσελήφθησαν τη δεύτερη φάση, θεωρώντας ότι υπάρχει ο "κίνδυνος" να θεμελιώσουν δικαίωμα μονιμοποίησης!
Η μη επέκταση των συμβάσεών τους, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση του προσωπικού τα τελευταία 7 χρόνια, βάζει σε κίνδυνο την αποκομιδή των απορριμμάτων, συμβάλει στην περαιτέρω εντατικοποίηση της δουλειάς του υφιστάμενου προσωπικού, κάτι που έτσι κι αλλιώς γίνεται εδώ και χρόνια λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προλειάνει το έδαφος για την ιδιωτικοποίησή της, όπως έχει συμβεί σε άλλους δήμους (πχ Χερσόνησος).
Επιπρόσθετα και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας υπάρχει ανάγκη οι συμβάσεις εργασίας με τη λήξη της παράτασής τους να μετατραπούν αυτοδίκαια σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση του Τομέα της Καθαριότητας.

Τροπολογία - Προσθήκη
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας: "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις".

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΘΡΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
Άρθρο
Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων που προβλέφθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 της ΠΝΠ "Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.", της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α΄ 184), περιλαμβάνει και όσες συμβάσεις υπεγράφησαν έως τις 31.1.2016, με τη λήξη δε της παράτασης οι ανωτέρω συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου».

PDF για εκτυπωση

Σχολιάστε το άρθρο

  • Σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα πεδία με αστερίσκο (*).
    HTML κώδικας, δεν επιτρέπεται.
Αναζήτηση