das-ota.gr


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

27/06/2016
19:39

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.


Άρθρο1
Σύσταση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
1. α. Η περίπτωση (vii) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«vii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση (viii), η οποία έχει ως ακολούθως:
«viii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτείνεται στα
όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή».
2. α. Για τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος
εφαρμόζεται το άρθρο 280 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι μεταγενέστερες
αυτού ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.
β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος . Στον οργανισμό καθορίζονται ιδίως:
i. Η διάρθρωση των οργανικών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις,
Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), ο
τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα τους.
ii. Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του
τακτικού προσωπικού.
iii. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
iv. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου
και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων καθώς και
v. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος.
3. Από την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος
καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, που είχε ιδρυθεί με το άρθρο
6 του ν. 3852/2010, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που συστήνονται με την παρ. 1
2
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης
συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών της συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής της σε
αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες, κατά τόπον αρμόδιες,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθεμία από αυτές.
4. Συντονιστής ή ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής
Μακεδονίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης από την ημερομηνία λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο
ασκών τέτοια καθήκοντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης κατά την
31.12.2016, για δε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ορίζεται αντίστοιχα με ίδια απόφαση του ως άνω Υπουργού επόμενος κατά σειρά
αρχαιότητας συνολικής προϋπηρεσίας Γενικός Διευθυντής που ασκεί τέτοια καθήκοντα
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης κατά την31.12.2016 και μέχρι την
ανάληψη καθηκόντων του Συντονιστών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
5.α. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχει τις
υπηρεσίες του σε υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ευρίσκονται
εντός των ορίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2017, προσωπικό των νέων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται
από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα το προσωπικό κατατάσσεται
σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η
πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι θέσεις του κατατασσόμενου προσωπικού προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το
ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος χρέη Γενικού
Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. α. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 λήγει την 31.12.2016.
β. Ο Συντονιστής ή ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της παρ. 4 ορίζει από 1.1.2017
προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπαλλήλους που ασκούσαν
αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2016.Εάν δεν ασκούσε κανείς τέτοια καθήκοντα,
ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους αρχαιότερους κατά
βαθμό υπαλλήλους. Απαραίτητο κριτήριο για τον ορισμό του προηγουμένου εδαφίου
αποτελεί επίσης η πλήρωση των προϋποθέσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Όσοι εκ των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και
Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων, στους δε
προϊσταμένους Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων.
3
γ. Τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν
τις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αργότερο μέχρι την
31.12.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα κριτήρια
και τη διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημοσίου.
7. Όποιος επιλεγεί ως Συντονιστής για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης,
δυνάμει της απόφασης-προκήρυξης με αριθ. 1ΣΑΔ/2015 του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (με ΑΔΑ 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) για την επιλογή των Συντονιστών
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα επιλεγεί ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας της.
8. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος αρχίζει την 1.1.2017.


Άρθρο 2
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
1. Ο τίτλος του άρθρου 78, του νόμου 3852/2010, τροποποιείται σε «Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων».
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα "Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών",
εφεξής, νοούνται τα "Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων".
Άρθρο 3
Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας στις έδρες των Περιφερειών
Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συστήνεται, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών
θέσεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας, του οποίου προΐσταται ειδικός
εντεταλμένος σύμβουλος. Αρμοδιότητα του ειδικού εντεταλμένου Συμβούλου αποτελούν
ιδίως: η μελέτη και προώθηση κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των ΑμεΑ και ιδίως μέτρα
για την πρόσβαση των ΑμεΑ στις συμβατικές και ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες της
Περιφέρειας β)η προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, γ)η
συγκέντρωση και παρακολούθηση της σχετικής με τα ναωτέρω ζητήματα νομοθεσίας, δ)η
μέριμνα για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ε)η αμφίδρομη
επικοινωνία της Περιφέρειας με φορείς της αναπηρίας ή φορείς που ασχολούνται με αυτή.
Άρθρο 4
Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ
Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016, εφαρμόζεται και στα ΑμεΑ με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω τα οποία είναι αιρετοί σε ΟΤΑ Α' η Β' βαθμού και στα οποία έχουν
ανατεθεί αρμοδιότητες με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, για όσο
χρόνο διαρκεί η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων τους.
4
Οι προβλεπόμενες την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4369/2016 δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ.
Άρθρο 5
Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
Δήμοι, οι οποίοι λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ραδιοφωνικούς
σταθμούς, δύνανται, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης νομικής μορφής αυτών, να συστήσουν
ανώνυμη εταιρία, με ειδικό σκοπό τη λειτουργία του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού
σταθμού. Η σύσταση της εταιρίας αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων για τη σύσταση ανώνυμων εταιριών, κατά παρέκκλιση της
παραγράφου 2 του άρθρου 112, του νόμου 3852/2010 (Α΄87) και πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Η, εν τοις πράγμασι, αποδεδειγμένη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού διαπιστώνεται
με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από αίτημα του
οικείου δήμου, και η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τη σύσταση ανωνύμων
εταιριών, πρέπει δε να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Άρθρο 6
Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης
Στο άρθρο 236 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι των
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη ή
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμελήματα, πλην εκείνων που απαριθμούνται στην
περ. γ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν διώκονται πειθαρχικώς κατ' άρθρον 149 του ν.
3528/2007, όπως ισχύει, εφόσον τα πλημμελήματα αυτά διεπράχθησαν με την ιδιότητά
τους ως αιρετών και με αφορμή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως αιρετών, οι δε
έννομες συνέπειες εξαντλούνται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 236 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει».
Άρθρο 7
Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου
Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια κατά την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε
επιπέδου οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται, με αιτιολογημένη
απόφασή τους, να εξαιρούν από την επιλογή αυτή, υποψήφιους υπαλλήλους, σε βάρος των
οποίων εκκρεμεί, κατά το χρόνο της ενώπιόν τους κρίση, ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος
5
Άρθρο 8
Ένδικα μέσα ΟΤΑ
1. Οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να μην
ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις
οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους, με
απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου οργάνου τους και κατά παρέκκλιση των άρθρων 72 και
178 του ν. 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της παραίτησης από τα
ένδικα μέσα, η οποία πρέπει να διαλαμβάνει ειδικώς περί της ύπαρξης πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του φορέα για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την άμεση
συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση
δικηγόρου και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα.
2. Αποφάσεις περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο στις περιπτώσεις του
πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, που εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.
Άρθρο 9
Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ
H περίπτωση (στ') της παραγράφου 5, του άρθρου 244, του ν.3852/2010, όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
«στ') Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους
υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών
Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι
διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν
παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ μέρους της
Υπηρεσίας.Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της
περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη,
θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση
που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από
πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του
ν.3852/2010, αντιστοίχως. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των
δήμων και των περιφερειών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 10
Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. α' βαθμού
6
Η παρ. 1 του άρθρου 161, του ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν να
συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον οργανισμό εσωτερικής τους
υπηρεσίας".
Άρθρο 11
Αριθμός Γενικών Διευθύνσεων Δήμων
Το δεύτερο εδάφιο, της παραγράφου 4, του άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις (3)
Γενικές Διευθύνσεις, για τους δε Δήμους Πειραιώς, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίου,
Καλλιθέας, Λαρισαίων, Ηρακλείου Κρήτης, Πατρέων, Βόλου και Ιωαννιτών, μέχρι δύο (2)
Γενικές Διευθύνσεις».
Άρθρο 12
Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Ο.Τ.Α..
Η παράγραφος 1, του άρθρου 100, του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής :
« 1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων
οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για
περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το
αρμόδιο για τον διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών
μονάδων».
Άρθρο 13
Σύσταση ενιαίας θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Συνεργάτη
1. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), προστίθενται τα
ακόλουθα δύο εδάφια:
«Συνιστάται μία (1) επιπλέον ενιαία θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη, η οποία
καλύπτεται αποκλειστικώς, με απόσπαση υπαλλήλου από οποιονδήποτε φορέα του
δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων γενικών ή ειδικών
διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ύστερα από υπόδειξη του προς απόσπαση υπαλλήλου, από τον Έλληνα Επίτροπο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
2. Η παράγραφος 2, του άρθρου 32, του ν. 3013/2002, αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Οι προσλαμβανόμενοι και ο αποσπώμενος, αντιστοίχως, στις θέσεις της προηγούμενης
παραγράφου, διατίθενται για τις ανάγκες του Γραφείου στην Ελλάδα , του εκάστοτε Έλληνα
7
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 14
Σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στη Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
1. Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας συστήνεται θέση ειδικού γραμματέα για την
ανθρωπιστική κρίση και κοινωνική ευθύνη.
Ο ειδικός γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Την εκπόνηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, και κοινωνικής
ευθύνης σε συνεργασία με τους φορείς του δημόσιου τομέα, τις περιφέρειες τους δήμους
και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
Β) Τον συντονισμό των υπηρεσιών των περιφερειών κατά την υλοποίηση πρωτοβουλιών
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ευθύνης.
Γ) Την ενθάρρυνση και υποστήριξη πολιτικών κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση
ανθρωπιστικής κρίσης.
Δ) Τη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή πρωτοβουλιών για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ευθύνης.
2. Ο ειδικός γραμματέας διορίζεται με απόφαση του προέδρου της ένωσης περιφερειών
και η θητεία του ορίζεται τριετής.
3. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. Ο
ειδικός γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει
αξιόλογη διοικητική εμπειρία.
4. Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, είναι επιτρεπτός ο διορισμός υπαλλήλων
και λειτουργών του Δημοσίου τομέα όπως εκάστοτε ισχύει ανεξάρτητα από τη σχέση με την
οποία υπηρετούν, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής διάταξης.
5. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως
στην θέση που κατείχαν πριν το διορισμό τους.
6. Οι αποδοχές του ειδικού γραμματέα είναι ίσες με τις αποδοχές του εκτελεστικού
γραμματέα των περιφερειών.
Άρθρο 15
Σύσταση θέσεων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει προστίθενται παρ. 12 ως εξής:
« 12. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του/της Γενικού/κής Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων παρ' αρείωπάγω, με σχέση έμμισθης
εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται μόνο με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή
από το Δημόσιο, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως
αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α' 101), έπειτα από πρόταση του ΓΕΔΔ και κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διενεργείται, κατά
παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
8
Διοίκησης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για
ίσο χρόνο κάθε φορά».
Άρθρο 16
Μετατάξεις- Μεταφορά Προσωπικού Δημοσίου- ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού
1. Η παράγραφος 1, του άρθρου 68, του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής :
«Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με
μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη
έγκριση από την τετραμελή επιτροπή, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Εξαιρείται
από την ανωτέρω έγκριση, η μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, που προέρχεται από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του
άρθρου 14, του ν. 2190/1994 (Α' 28) σε δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β'
βαθμού, δεν ολοκληρώνονται».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1α
, του άρθρου 246, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη,
μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια
κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι κατεχόμενες θέσεις των
μετατασσομένων, λογίζονται κενές».
3. Στην παράγραφο 7, του άρθρου 93, του ν.3852/2010, όπως ισχύει, μετά τη φράση
«Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».
4. Στο τέλος του άρθρου 58 του ν.3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος τέσσερα (4), ως εξής:
«4.Για μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. που είναι μοναδικός στον κλάδο του, σε οποιονδήποτε
άλλον φορέα του Δημοσίου, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς
διορισμό οργάνου και της υπηρεσίας προέλευσης».
Άρθρο 17
Μεταφορά προσωπικού στους ΟΤΑ
1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α' 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, που υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και τα οποία
καταργούνται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου, με την ίδια σχέση
εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις,
αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν
κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση
9
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι
δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται».
β. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, που κατά τη
δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί
και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετείχε στο
κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής,
κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
γ. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του
Π.Δ.410/1995, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή
εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους στον
οικείο δήμο, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του
οικείου δημοτικού συμβουλίου.
δ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου, που έχουν συναφθεί από τα καταργούμενα νομικά
πρόσωπα, εκτελούνται από τον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή προγραμμάτων που
επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου ή που υλοποιούνταν από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία
καταργήθηκαν, μπορεί να υπαχθούν στον οικείο δήμο που αναλαμβάνει την εκπλήρωση
των σκοπών του καταργούμενου ΝΠΔΔ, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος ως δυνητικός φορέας
υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, ο δήμος. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο,
γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα υπαχθέντα προγράμματα,
συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία
περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι
τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή
παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994,
όπως ισχύει».
Άρθρο 18
Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ
1. Στο άρθρο 33, του ν. 4305/2014, προστίθεται παράγραφος (5), ως εξής:
«5.Οι διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 5, του ν. 4024/2011, εξακολουθούν να ισχύουν και
μετά τη δημοσίευση του ν. 4305/2014. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο
χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014».
2. α. Το εδάφιο β΄, του άρθρου 183, του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
10
"Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, σε
ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς
με τις υπάρχουσες, του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου".
β. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 5, του
άρθρου 35, του ν.4024/2011, ή των διατάξεων του άρθρου 183, του Ν. 3584/2007 , όπως
ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
γ. Το εδάφιο β΄, της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν. 3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
"Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης,
ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου."
δ. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 5, του
άρθρου 35, του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν.
3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του
κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις
κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 19
Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε Ο.Τ.Α
1. Για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η
απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που
ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου αυτών. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης καθώς και
σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α.
2. Η απόσπαση πραγματοποιείται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί, κατόπιν
αίτησης του υπαλλήλου, για ένα (1) ακόμη έτος. Η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της
απόσπασης, βαρύνει το φορέα υποδοχής. Αποσπασμένος υπάλληλος, που συμπλήρωσε
τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία
από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
3. Μετά την παράγραφο 3Α
, του άρθρου 184, του ν.3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει,
προστίθεται η εξής παράγραφος:
"3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα, οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου
73, του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν".
11
Άρθρο 20
Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων
Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δήμων που ασκούν διοικητική υποστήριξη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μπορεί να
αποσπώνται υπάλληλοι από τους εξυπηρετούμενους δήμους, εφόσον ο πληθυσμός των
εξυπηρετούμενων δήμων, είναι άνω των 20.000 κατοίκων. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως
δύο (2) έτη, μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος και διενεργείται με κοινή
απόφαση των οικείων δημάρχων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων,
καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23,
του ν. 4354/2015.
Άρθρο 21
Απόσπαση- Μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία
Υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω
εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να
αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως, ότι έχουν ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω.
Άρθρο 22
Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με
αναπηρία
Από την ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4250/2014, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι
είναι, είτε οι ίδιοι, άτομα με αναπηρία ή γονείς, σύζυγοι και κηδεμόνες ατόμων με
αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/1986
και του ν. 2643/1998 στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και εν γένει εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, όπως και οι γονείς, σύζυγοι, κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με
αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται
με γενικές προκηρύξεις, στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού.
Άρθρο 23
Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
1. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, του άρθρου 8, του ν.4368/2016, υπάγονται και οι ΟΤΑ
β΄ βαθμού.
12
2. Στο τέλος του δεύτερου (β΄) εδαφίου, της περίπτωσης 3,της υποπαραγράφου (ΣΤ1) της
παραγράφου (ΣΤ΄) του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται και οι διορισμοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου, για τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανομής της παραγράφου 5, του άρθρου
11, του ν. 3833/2010».
3. Κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε
υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και
νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από πολίτες που μέχρι σήμερα δεν
είχαν τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης λόγω της μη κατοχής των προβλεπόμενων
εκ του άρθρου 25 του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) προϋποθέσεων ''Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα'', να συμμετέχουν σε
προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Εκκρεμούσες για το λόγο αυτό μετατροπές
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου που προέκυψαν μετά από δικαστικές
αποφάσεις και αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνονται εφόσον
πληρούνται όλες οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176) προστίθεται από
τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ
κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο
αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο
από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.
Άρθρο 24
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού, στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»,
«Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων»
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται
στις δράσεις «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με
Αναπηρίες» των φορέων των ΟΤΑ, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 5 της από
24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (ΦΕΚ 182/Α) η οποία κυρώθηκε με
τον Ν. 4366/2016(ΦΕΚ 18/Α) και την τροποποίηση αυτού με το Αρ. 69 του Ν. 4369/2016
(ΦΕΚ 33/Α), δύναται, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση
εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις ως
άνω υπηρεσίες ή την υπογραφή των συμβάσεωνγια τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη
αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.
13
Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν
μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Άρθρο 25
Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20, του ν. 4305/2014 (Α' 237)
συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις οι οποίες πραγματοποιούνται με την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως
επίσης και του αμιγώς αμειβομένου, από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών
αντικαταβολών, προσωπικού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις
δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση
εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 26
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Η παράγραφος 6, του άρθρου 40, του ν.4024/2011, καταργείται.
Άρθρο 27
Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που
υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4354/15 επεκτείνονται και στους
εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ.

PDF για εκτυπωση

Σχολιάστε το άρθρο

  • Σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα πεδία με αστερίσκο (*).
    HTML κώδικας, δεν επιτρέπεται.
Αναζήτηση